בוגר בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א (שנת 1980)
מבצע בריתות מילה לתינוקות עפ"י ההלכה ובהרדמה מקומית (מומלץ)

מזה שנים רבות ובתדירות יומיומית!
(ניסיון רב מצטבר - חשוב מאוד).
מבצע בריתות לתינוקות כמו גם למבוגרים (בתהליך גיור).
מבצע תיקוני בריתות בעקבות מילה לא תקינה של מוהלים אחרים.
בתקופת העלייה הגדולה מחבר העמים (1990 ואילך), זכיתי ב"ה למול
תינוקות, ילדים בוגרים ומבוגרים, עשרות ביום, בחדרי ניתוח מטעם
הרבנות הראשית.